Demolition & Recycling Consultants®

Onze know-how wordt gefocust op de deskundige begeleiding bij

 1. -de uitvoering van sloopwerkzaamheden (opmaak van sloop- en asbestinventarissen, aanvragen van tijdelijke milieuvergunningen, veiligheidscoördinatie, expertise

 2. -de behandeling van vrijgekomen afvalstoffen (COPRO/CE/ISO-certificatie, aanvragen van tijdelijke/definitieve milieuvergunningen, milieucoördinatie niveau A & B)

 3. -grondverzet conform VLAREA hoofdstuk 10 (opmaak technische verslagen /TOP/CGR)

 4. -het hergebruik van deze al dan niet behandelde materialen conform de wettelijke normeringen (betontechnologie, aanvragen van gebruikscertificaten, ondersteuning bij de opvolging van vereiste kwaliteitscontroles)

 5. -Belangenverdediging van onze klanten


Deze adviesverlening werd vervolgens verder opengetrokken naar

Aannemers van wegeniswerken:

 1. -CE- en BENOR- begeleiding voor betonscentrales,

 2. -CE- en COPRO-begeleiding voor asfaltcentrales,

 3. -CE- begeleiding voor bestrijkingen, en slemlagen


leveranciers voor (wegen)bouwaannemers:

 1. -CE- en BENOR-begeleiding voor prefabbetonproducenten (betonstraatstenen, -tegels & -boordstenen, betonmetselstenen,

 2. -CE- en BENOR- begeleiding voor natuurgranulaten,

 3. -CE-begeleiding voor secundaire grondstoffen (bodemassen, verbrandingsslakken, fysico-chemisch gereinigde granulaten).


Wij kunnen optreden als EPB-verslaggever, extern energiedeskundige publieke gebouwen en energiedeskundige type A & B . Momenteel is dit hoofdzakelijk gericht naar de particuliere markt, maar de Vlaamse wetgever mikt hier op middellange termijn ook naar niet-residentiële gebouwen.

Begeleiding en advies in recycling en grondverzet

De hoofddoelstelling van Demolition & Recycling Consultants® is zorgen voor een allesomvattende dienstverlening aan aannemers van bouw- en sloopwerken. Wij focussen op de deskundige begeleiding bij de uitvoering van sloopwerkzaamheden, de behandeling en kwaliteit van vrijgekomen afvalstoffen, grondverzet, hergebruik van al dan niet behandelde materialen, coördinatie op milieugebied...

Daar kwaliteit en milieu meer en meer gekoppeld worden aan energiebeheersing, werd ook hier geopteerd om de erkenning van energiedeskundige te behalen.


 1. -Ir. Johan D’Hooghe, deskundige bouw-en sloopafval en grondverzet, milieu- en veiligheidscoördinator, bodemsaneringsdeskundige type I en gerechtsdeskundige

  0476/ 36 17 97

   

 1. -Yves Spelters, betontechnoloog, veiligheidscoördinatie en laborant

  0473/ 93 84 90


 1. -Ing. Tom Mangelschots, deskundige bouw- en sloopafval met ruime ervaring betreffende COPRO/CE certificatie, milieucoördinator & energiedeskundige

  0495/ 22 16 60


 1. -Greet Vanacker, deskundige kwaliteitscontrole

  0473/ 23 82 23

  

Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk.