Kwaliteitscontrole

Gerecycleerde granulaten, afkomstig van het mechanisch behandelen van bouw- en sloopafval, zijn onderworpen aan de Europees verplichte CE-markering. Daarnaast wordt in Vlaanderen volgens de Vlaamse afvalstoffenwetgeving (Vlarema) eveneens een Copro-/Certipro- certificatie vereist. Deze certificatie van gerecycleerde granulaten laat toe dat het statuut van secundaire grondstof wordt verkregen. Hiervoor eist het Vlarema naast de technische eisen, gecontroleerd in het kader van het Copro/Certipro -certificaat, eveneens een milieuhygiënische controle.

Met de wijzigingen in het nieuwe standaardbestek voor de wegenbouw (SB250), wordt de certificatie van zandcement en mager beton, naast grondstoffen en gestabiliseerde mengsels eveneens een verplichting.

De assistentie van Demolition & Recycling Consultants® kan bestaan uit het opstellen van het technisch dossier/FPC handboek, het opstarten van een labo, het uitvoeren van analyses, het bijwonen van de audits en het geven van advies en de continue begeleiding van uw bedrijf op gebied van kwaliteitscontrole.

De huidige problematiek rond asbestverdacht materiaal in bouw- en sloopafval en de steeds strengere regelgeving, wordt door ons nauwlettend opgevolgd. Onze aanwezigheid in werkgroepen en adviesraden zorgt dat we “de praktijk” onder de aandacht kunnen brengen en mee zorgen voor weldoordachte oplossingen, waarbij dit ook onmiddellijk zorgt voor een feedback aan onze klanten.

Verder worden zowat alle bouwmaterialen onderworpen aan de Europese CE-regelgeving, eventueel aangevuld met regionale en/of nationale keurmerken. Het opstellen van kwaliteitssystemen in een bedrijf en het opvolgen van de implementatie hiervan is dan ook één van onze activiteiten

Heeft u een vraag?

Mangelschots Consulting BV
Ing. Tom Mangelschots

Tuinwijkstraat 17,
3545 Halen

Spelters Consulting BV
Yves Spelters

Paardenmarkt 12,
2980 Zoersel