On-site XRF analyse

Recycling Assistance kan beschikken over een “Handheld XRF Analyzer”: een toestel dat snelle, on-site, non-destructieve chemische element analyse mogelijk maakt tot op ppm-niveau. De XRF Analyzer kan – onder andere – gebruikt worden voor het identificeren van loodhoudende verf, het opsporen en in kaart brengen van bodemverontreinigingen (bv. zinkassen) tijdens saneringen, het karakteriseren van minerale bouw- en sloopafvalstoffen voor recyclage (bv. minerale wol) en het identificeren van ferro- en non-ferro metaallegeringen in schroot.

Wat is XRF?

XRF (X-Ray Fluorescence) steunt op het feit dat een materiaal dat bestraalt wordt met X-straling, op zijn beurt karakteristieke X-stralen uitzendt (fluorescentie), waarvan de golflengte afhankelijk is van de chemische elementen aanwezig in het materiaal. Op die manier kan de chemische compositie van onbekende stalen gedetailleerd in kaart gebracht worden. Lees hier meer over hoe XRF werkt.

Heeft u een vraag?

Recycling Assistance BV
Ir. Johan D’Hooghe

Ossenweg 46,
2340 Beerse