Asbestinventaris

De opmaak van een asbestinventaris is één van de specialiteiten van Demolition & Recycling Consultants®.
Dankzij een continue bijscholing houden wij onze kennis up-to-date waardoor er een kwaliteitsvol document afgeleverd wordt.

Een asbestinventaris van een gebouw is een document opgemaakt op basis van een inspectie ter plaatse. Deze inspectie omvat een rondgang in en rondom het gebouw, waarbij alle ruimtes en onderdelen grondig worden onderzocht. Indien er een asbestverdacht materiaal wordt vastgesteld, wordt dit ofwel visueel als asbesthoudend beoordeeld of de toepassing word bemonsterd en door een erkend labo geanalyseerd.

Wettelijke asbestinventaris

Volgens de federale arbeidswetgeving ter bescherming van werknemers (KB 2006) is iedere werkgever verplicht om zijn of haar werknemers te beschermen tegen vezelvrijgave van asbesthoudende toepassingen. De werkgever dient dus voor iedere locatie waar hij zijn werknemers tewerkstelt over een asbestinventaris te beschikken. Indien er asbesthoudende toepassingen aanwezig zijn wordt er in deze inventaris weergegeven hoe hiermee om te gaan. Er wordt dus een beheersprogramma opgesteld dat jaarlijks samen met de asbestinventaris geactualiseerd moet worden.

Destructieve asbestinventaris

Deze asbestinventaris wordt opgesteld in het kader van sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken. Tijdens de inspectie worden niet enkel de zichtbare asbesthoudende toepassingen geïnventariseerd maar word er ook destructief te werk gegaan. Dit wilt zeggen dat er valse plafonds, wanden etc. worden opengebroken zodat er tijdens de sloop geen verassingen te boven komen. Door het opstellen van deze inventaris beschikt de sloper over nuttige informatie die hem kan helpen bij het correct verwijderen van de asbesthoudende toepassingen.

Heeft u een vraag?

Recycling Assistance BV
Ir. Johan D’Hooghe

Ossenweg 46,
2340 Beerse