Sloopopvolgingsplan

Demolition & Recycling Consultants® heeft al jaren ervaring in de opmaak van sloop- en asbestinventarissen. Sinds 5 juni 2018 worden deze onderdelen samengevoegd en als sloopopvolgingsplan benoemd. Het Vlarema 6 stelt deze verplichting tot het opstellen van een sloopopvolgingsplan  voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken waarvoor een omgevingsvergunning is vereist.

Wanneer verplicht ?

Een sloopopvolgingsplan is verplicht toe te voegen aan de omgevingsvergunning in volgende gevallen:

  • Bij het slopen van alle niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume groter dan 1000 m3;
  • Bij het slopen van in hoofdzaak residentiële gebouwen geldt dit enkel voor gebouwen met een bouwvolume groter dan 5000 m3.

Voordelen ?

De sloper krijgt een beter inzicht in de vrij te komen afvalstromen en kan een gerichtere offerte maken. Aangezien er door een deskundige de gevaarlijke en asbesthoudende afvalstoffen worden geïnventariseerd, is de kans kleiner op ‘verrassingen’ die de sloop zouden kunnen hinderen of de werken stil kunnen leggen. Het is uitermate belangrijk dat veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s maximaal beperkt kunnen worden en de werknemers en omgeving optimaal beschermd worden.

Tracimat

Tracimat vzw is tot op heden de enige erkende sloopbeheerorganisatie en is een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie van Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van Producenten Van Recycling Granulaten (FPRG) en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs en consultancybedrijven (ORI).

Tracimat zal het selectieve sloopproces attesteren en via een uitgewerkt traceerbaarheidssysteem nagaan wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Na de conformverklaring van het sloopopvolgingsplan kan de sloper een verwerkingstoelating aanvragen bij Tracimat en het puin verwerken als LMRP.

Sinds 24 augustus 2018 word er bij de breker een onderscheid gemaakt tussen puin met een laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met een hoogmilieurisico-profiel (HMRP). Aangezien het puin dat als LMRP aanvaard word een uitgebreide traceerbaarheidsprocedure heeft doorgaan is de uitkeuring van dit puin goedkoper. De breker zal dan  het puin goedkoper aanvaarden dan HMRP.

Heeft u een vraag?

Recycling Assistance BV
Ir. Johan D’Hooghe

Ossenweg 46,
2340 Beerse