Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving voor aanvang der werken, ook wel staat van bevinding genoemd, heeft als doel de huidige toestand van een constructie vast te leggen. Deze plaatsbeschrijving moet nauwgezet opgemaakt worden om aan te kunnen tonen dat de eventuele schade aan de beschreven constructie al dan niet het gevolg is van de werken in de directe omgeving. Dit gebeurt met als doel latere discussies tussen de betrokken partijen te vermijden.

Procedure

Voor de opmaak van deze plaatsbeschrijving vindt er een nauwkeurige inspectie plaats van alle onderdelen van het beschreven gebouw. In het bijzonder worden de aanpalende delen bekeken en eventuele schade zoals scheuren, vochtplekken etc. vastgelegd. Het rapport wordt ter ondertekening naar de betrokken partijen gestuurd. Dit document kan dienen als een rechtsgeldig bewijsstuk bij eventuele geschillen.

Heeft u een vraag?

Recycling Assistance BV
Ir. Johan D’Hooghe

Ossenweg 46,
2340 Beerse