Subsidiedossier

Een subsidiedossier is het noodzakelijke document om in aanmerking te komen om subsidies te krijgen voor het slopen van gebouwen. Deze subsidie komt tegemoet aan het decreet van 19 april 1995 ter bestrijding en voorkoming van de leegstand en de verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Door deze subsidie kunnen private project ontwikkelaars genieten van 90 % recuperatie van de kosten die alles te maken hebben met de afbraakwerken. Het doel van dit decreet bestaat erin om ontwikkelaars te stimuleren om verwaarloosde bedrijfsruimten toch aan te kopen en te herontwikkelen zodat er geen extra open ruimtes dienen worden aangesneden.

Demolition & Recycling Consultants® kan voor de opmaak van een subsidieaanvraagdossier zorgen van A tot Z.

Heeft u een vraag?

Recycling Assistance BV
Ir. Johan D’Hooghe

Ossenweg 46,
2340 Beerse