In het kader van het WOOL2LOOP-project omtrent recyclage van minerale wol, heeft Recycling Assistance nu een “Handheld XRF Analyzer” ter beschikking (Vanta VCA van Olympus). Met dit toestel is snelle, on-site, non-destructieve chemische element analyse mogelijk tot op ppm-niveau. Naast de karakterisering van minerale wol in sloopprojecten zal de XRF analyzer gebruikt kunnen worden voor o.a. het identificeren van loodhoudende verf, het in kaart brengen van bodemverontreinigingen zoals zinkassen en het identificeren van schroot voor recyclage.

Lees hier meer i.v.m. het WOOL2LOOP-project.
Lees hier meer over de Vanta XRF analyzer.